Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Viết thiệp quà tặng trong hộp  × 1 0
Tạm tính 0
Giao hàng
Tổng 20.000
  • Vui lòng nhập MÃ ĐƠN HÀNG (xuất hiện sau khi bấm “ĐẶT HÀNG”) vào nội dung chuyển khoản, tài khoản nhận “Eximbank TP.HCM – Hoang Phong Phu – Số Tài khoản: 0909389808

    Thêm Tùy Chọn

Nếu Bạn chưa chọn Cá nhân hoá như Khắc tên lên nắp, Hộp quà hay Viết bưu thiếp. Vui lòng bấm vào nút "THÊM TUỲ CHỌN" bên trên để bổ sung vào giỏ hàng trước khi thanh toán.